آیدای کوچولوی من اثر استاد شاملو با صدای مهدی رودافشانی

دانلود آیدای کوچولوی من اثر استاد شاملو با صدای مهدی رودافشانی


آیدای کوچولوی من!
آن قدر دوستت دارم که گاهی از وحشت به لرزه می افتم!
زندگی من دیگر چیزی به جز تو نیست. خود من هم دیگر چیزی به جز خود تو نیستم.
چهره ات تمام زندگی مرا در آینه ی واقعیت منعکس می کند و این واقعیت آن قدر عظیم است که به افسانه می ماند۰
تو را دوست دارم؛ و این دوست داشتن، حقیقتی است که مرا به زندگی دلبسته می کند!
همه ی شادی هایم در یک لبخند تو خلاصه می شود؛ و کافی است که تو قیافه ناشادی بگیری تا من همه ی شادی ها و خوش بختی های دنیا را در خطوط درهم فشرده ی آن،
چهره ای که خدا می داند چقدر دوستش می دارم- گم کنم
از نامه های “احمد شاملو” به آیدا
(گزیده ای از “آیدا، تپش های قلبم” – کتاب: مثل خون در رگ های من)

مطالب مشابه

Leave a Comment