بیا برگردیم به قدیم تر ها – فاطمه صابری نیا

مهدی رودافشانی

دانلود بیا برگردیم به قدیم تر ها با صدای مهدی رودافشانی

بیا برگردیم به قدیم تر ها…
نه آنقدر دور که توی قحطیِ زمانِ احمدشاه بیوفتیم
نه آنقدر نزدیک که سیاهچاله یِ دیوارهایِ مجازی عشقمان را قورت بدهد….
حوالیِ دهه یِ شصت یا پنجاه….
تویِ یک شبِ”برف تا کمــر باریده”
عقدمان را ببندند…
دست به دستمان بدهندُ برویم پیِ زندگیمان
راستش”دوستت دارم”هایِ با قابلیت ویرایشِ این زمان به دلم نمی چسبد…

مطالب مشابه

Leave a Comment