دکلمه شماره ۱

مهدی رودافشانی

دنیا و هرچی که توشه ارزش اینو نداره که براش غصه بخوری یا بخاطرش گناه کنی و از خدا دورشی.

همان طور که مولا علی(ع) فرمودند : در عجبم از مردمی که دنبال دنیایی هستند که روز به روز از آن دورتر می شوند و غافلند از آخرتی که روز به روز به آن نزدیکتر می شوند.

مطالب مشابه

Leave a Comment