دکلمه شماره ۳

مهدی رودافشانی

همیشه قدر لحظه هاتو بدون چون یه فرصت هایی دیگه پیش نمی آید

همانطور که پیامبر مهربانی ها خطاب به مولا علی(ع) فرمودند:

از چهار چیز پیش از فرا رسیدن چهار چیز استفاده کن

از جوانی قبل از پیری

از تندرستی قبل از بیماری

از توانگری قبل از تهی دستی

از زندگی قبل از مرگ

مطالب مشابه

Leave a Comment