دکلمه شماره ۴

مهدی رودافشانی

دانلود دکلمه پاکی نیت با صدای مهدی رودافشانی

مطمئن باش یه موقع هایی دلیل درجا زدن ها نرسیدن هامون به خاطر اینه که قصد و نیتمون پاک نیست

به گفته مولا علی(ع) هرگاه نیت ها فاسد باشد برکت از میان می رود

مطالب مشابه

Leave a Comment