دکلمه شماره ۵

مهدی رودافشانی

دانلود دکلمه توقع پرواز با صدای مهدی رودافشانی

خدایا ما دنیا رو به خودمون قل و زنجیر کردیم ولی توقع پرواز داریم مولای عشق علی (ع) فرمودند مثل حریص به دنیا مثل کرم ابریشم است که هرچه بیشتر دور خود ببافد خارج شدن از پیله بر او سخت تر می شود تا آنکه از غصه می میرد.

مطالب مشابه

Leave a Comment