دکلمه شماره ۸

دانلود دکلمه خوبی کن با صدای مهدی رودافشانی

نه آرامشت را به چشمی وابسته کن

نه دستت را به گرمای دستی دل خوش

چشم ها بسته می شوند و دست ها مشت می شوند

و تو می مانی و یک دنیا تنهایی

میلیون ها درخت در جهان به طور اتفاقی توسط موش ها و سنجاب هایی کاشته شده اند که دانه هایی را مدفون کردند و سپس جای مخفی آن را فراموش کردند

خوبی کن و فراموش کن

روزی رشد خواهد کرد

مطالب مشابه

Leave a Comment