دکلمه فانوس وابستگی اثر استاد الهی قمشه ای با صدای مهدی رودافشانی

دانلود خاموش کن فانوس وابستگی ات را با صدای مهدی رودافشانی

دانلود خاموش کن فانوس وابستگی ات را با صدای مهدی رودافشانی

خاموش کن فانوس وابستگی ات را
وقتی برای آدم های امروزی خوبی و بدی یکسان است
بیش از حد حوا بودن تاوان سنگینی دارد!
وقتی آدم مقابلت
آدم نیست!

مطالب مشابه

Leave a Comment