زاهد از معرکه عشق تو هشیارم کرد با صدای مهدی رودافشانی

دانلود دکلمه زاهد از معرکه عشق تو هشیارم کرد با صدای مهدی رودافشانی

زاهد از معرکه عشق تو هشیارم کرد
شور وشوق تو به شیدا شدنش می ارزد
دل من در سبدی عشق به نیل تو سپرد
نگهش دار به موسی شدنش می ارزد

اثر علی نیکو (لاله)

مطالب مشابه

Leave a Comment