سروده آشنایی استاد احمد شاملو با صدای مهدی رودافشانی

 

دانلود سروده آشنایی استاد احمد شاملو با صدای مهدی رودافشانی


کیستی که من
اینگونه
به‌اعتماد
نامِ خود را
با تو می‌گویم
کلیدِ خانه‌ام را
در دستت می‌گذارم
نانِ شادی‌هایم را
با تو قسمت می‌کنم
به کنارت می‌نشینم و
بر زانوی تو
اینچنین آرام
به خواب می‌روم؟
کیستی که من
اینگونه به جد
در دیارِ رؤیاهای خویش
با تو درنگ می‌کنم؟

مطالب مشابه

Leave a Comment