طفلی به نام شادی دیری است گم شده است اثر شفیعی کدکنی با صدای مهدی رودافشانی

 

دانلود طفلی به نام شادی دیری است گم شده است با صدای مهدی رودافشانی

طفلی به نام شادی
دیری است گم شده است
با چشم های روشن براق
با گیسویی بلند – به بالای آرزو-
هرکس از او نشانی دارد
ما را کند خبر
این هم نشان ما:
یک سو خلیج فارس
سوی دگر خرز…
«شفیعی کدکنی»

مطالب مشابه

Leave a Comment