عشق جان 
دوست داشتنت 
بد جور به دلم می چسبد با صدای مهدی رودافشانی

دانلود عشق جان 
دوست داشتنت 
بد جور به دلم می چسبد با صدای مهدی رودافشانی

عشق جان 
دوست داشتنت 
بد جور به دلم می چسبد


تو یک اتفاق فوق العاده ای
 که بودنت تا بی نهایت 
اوج عاشقیست

مطالب مشابه

Leave a Comment