مرا یاد کن

دانلود دکلمه مرا فریاد کن با صدای مهدی رودافشانی

راست می گفتند همیشه زودتر از آنکه بیاندیشی اتفاق می افتد من به همه چیز این دنیا دیر رسیدم زمانی که از دست می رفت و پا های خسته ام توان دویدن نداشت چشم می گشودم همه رفته بودند مثل بامدادی که گذشت و دیر فهمیدم که دیگر شب است.

بامداد رفت . رفت تا تنهایی مرا حس کنی

شکیبایی درخت را و استواری کوه را

من به همه چیز این دنیا دیر رسیدم

به حس لهجه بامداد و شور شکفتن عشق

در واژه واژه کلامش که چه زیبا می گفت

من درد مشترکم

مرا فریاد کن

مطالب مشابه

Leave a Comment