کتاب صوتی مرگ خوش اثر آلبرکامو

کتاب صوتی مرگ خاموش

آلبر کامو(۱۹۶۰- ۱۹۱۳)، نویسنده و فیلسوف فرانسوی الجزایری‌تبار برنده نوبل ادبیات است. کتاب صوتی «مرگ خوش» حول محور مرگ می‌گردد و مورسو (شخصیت اصلی داستان) بعد از ارتکاب یک قتل به دنبال خوشبختی می‌رود و ظاهراً خوشبخت نیز می‌میرد. در واقع یکی از تفاوت‌های این داستان کامو با دیگر آثارش در این است که در بقیه‌ی شخصیت‌های اصلی در نهایت به پوچی می‌رسند اما در «مرگ خوش» به خوشبختی.

فایل های نمونه:

کتاب صوتی مرگ خوش آلبر کامو با صدای مهدی رودافشانی – فایل نمونه ۱

کتاب صوتی مرگ خوش آلبر کامو با صدای مهدی رودافشانی – فایل نمونه ۲

برای شنیدن کامل کتاب صوتی می بایست نسخه کامل آن را از طریق اپلیکیشن طاقچه تهیه نمایید.

Leave a Comment